fbpx

FIX TV | Jogász – Jogcím nélküli lakáshasználat | 2018.08.27.

Az ember közösségi lény. Társadalomban és annak legkisebb egységében, jellemzően családban él. Magától értetődő, hogy a család tagjai mint az életük minden más vonatkozásában, anyagi javaikban is osztoznak, illetve azokat megosztják egymással. Ez így természetes, szép és jó. A családon belüli tulajdoni viszonyok azonban nagyon bonyolulttá tudnak válni, ha megváltozik a családszerkezet, ha elhalálozik egy családtag, új családtag születik, megromlik a viszony a rokonok között, válás vagy egyéb érdekmódosulás történik. Ez komoly gondokat okozhat.

Jogász – Jogcím nélküli lakáshasználat!

Jelen adásunk témája jóval bővebb és komplexebb a rosszhiszemű, jogcím nélküli lakáshasználatnál, amely csupán következménye az összekuszálódott családi és szomszédi viszonyoknak. Az ügy, amelyet elemzünk, magában foglalja az ingatlan tulajdoni jog, a jogosult és jogosulatlan lakáshasználat, az elbirtoklás, az adásvétel, a tulajdonjog vásárlás, az örökösödés, öröklés, a haszonélvezet, a haszonélvezet jogcímén követelt bérleti díj, a hagyaték, de még a fenyegetés, rágalmazás, fizikai bántalmazás, szexuális molesztálás, és az ingatlan betörés fogalmait is.

jogász, wertán balázs, wertán ügyvéd, ingatlan, jogtalan lakáshasználat

A jelen adásunkban elemzett jogeset leírása röviden: A család rendelkezik egy szentendrei házzal, amelyben ¼ tulajdoni hányada van egy hölgynek, aki elhunyt édesanyja után örökölte a tulajdoni hányadot, valamint rendelkezik egy budapesti lakással 1/1 tulajdonban, amelyen mostohaapjának haszonélvezeti joga van. A budapesti lakás ki van adva, de a bérleti díjat nem a haszonélvező, hanem a tulajdonos kapja. Ő nem akar a lakásba beköltözni és nem is akar a haszonélvezőnek bérleti díjat fizetni. Mivel a vidéki közös háztartásban az édesanya halála után elmérgesedtek a viszonyok a nem vérszerinti rokonok között, ezért a hölgy betört és beköltözött az üresen álló szomszéd házba (önkényes lakásfoglalás, rosszhiszemű, jogcím nélküli használat). Tulajdonképpen elbirtokló, de ezt nem fogja perben érvényesíteni. A tulajdonos felszólította a távozásra, ezért vissza akart térni a résztulajdonában álló házba, de ezt nem engedték neki, bezárták a szomszédos házba, nem tudott visszaköltözni. Folytatódik a jogcím nélküli lakáshasználat – a tulajdonosok itt korábban bérleti díjat nem igényeltek, újabban igényelnek. A szomszédokkal együtt, közös érdekként rábeszélték a mostoha apát, hogy mondjon le a budapesti lakás haszonélvezeti jogáról, hogy az így eladhatóvá váljon, és a hölgy annak árából vásárolhasson magának egy önálló vidéki házat.

jogász, wertán balázs, wertán ügyvéd, ingatlan, jogtalan lakáshasználat

Miről szól a Jogász?

A Jogász kéthetente hétfőn jelentkezik új adással a FIX TV képernyőjén 21 óra 10 perctől! Tanácsadó műsor, melyben állandó szakértőnk, dr. Wertán Balázs hívja fel a figyelmet arra, hogy mire figyeljünk szerződéskötéskor, illetve válaszol a nézők konkrét kérdéseire is.

Reklám