fbpx

FIX TV | Jogász – Lakáshasználat a bérleti jog megszűnése után | 2018.09.10.

A hazai ingatlanpiac sajátossága, hogy az elmúlt években, feltehetően befektetői nyomásra dinamikusan emelkednek az ingatlanbérleti árak. Ma Budapesten és a hazai nagyvárosokban lakást bérelni/bérbe adni jelentős összegű kiadást/bevételt, akár egy teljes havi jövedelmet jelent. Az ingatlan tulajdonosok egyre szigorúbb, gyakran határozott idejű szerződéseket kötnek a bérlőkkel, ám az együttműködés és a jóhiszeműség hiánya miatt olykor ez sem biztosítja érdekeiket a kellő mértékben. Legújabb adásunkban egy ilyen eset tanulságait vizsgájuk.

Jogász – Lakáshasználat bérleti jog megszűnése után

A jogeset rövid leírása:

Egy idős hölgy határozott idejű lakásbérleti szerződéssel egy éves időtartamra kibérelt egy lakást. Az események utólag arra engednek következtetni, hogy ezt eleve rosszhiszeműen tette, azzal a szándékkal, hogy egy idő után beszünteti a lakbér folyósítását, és bent marad a lakásban. Így is történt. A szerződést nem hosszabbították meg. Az egy év letelte előtt a bérleti díj nemfizetése miatt a bérbeadó felmondta a bérleti szerződést, a bérlő ennek ellenére nem költözött ki. Közben az egy év határozott idő lejárt. A bérlő nem költözik ki, a bérbeadót nem engedi be a lakásba, a közműveket viszont taktikusan befizeti. Amikor a bérbeadó jön, hisztériás jelenetet produkál és rendőrt hív.

tv műsor, jogász, wertán balázs, ügyvéd, lakáshasználat, tulajdonosi jog, haszonélvezeti jog lemondás, jogcím nélküli lakáshasználat, ingatlan adásvétel, örökls, hagyaték, tulajdoni hányad, bérlő, vht 183, végrehatjási törvény, ingatlan

Helyzetelemzés:

Mi a lehetőség, mi a teendő? A Vht. 183. paragrafusa rendelkezik az önkényesen elfoglalt lakás kiürítéséről nemperes eljárással. Önkényesen elfoglalt lakás-e a határozott idejű, de lejárt bérleti szerződés után bent maradó bérlő? A válasz: igen.

Mindaddig azonban, ameddig érvényes jogcímmel rendelkezik, nem merül fel az önkényes lakásfoglalás esete, és ezért a kiürítést sem lehet kezdeményezni. Tehát először jogszerűen a jogcímet kell megszüntetni, a lakás elhagyására felszólítani azt, aki korábban jogcímmel rendelkezett és a jogszerűen megszabott határidő eredménytelen letelte után lehet a lakás kiürítése iránt nemperes eljárást kezdeményezni. Minden cselekményt, minden nyilatkozatot dokumentálni kell.

tv műsor, jogász, wertán balázs, ügyvéd, lakáshasználat, tulajdonosi jog, haszonélvezeti jog lemondás, jogcím nélküli lakáshasználat, ingatlan adásvétel, örökls, hagyaték, tulajdoni hányad, bérlő, vht 183, végrehatjási törvény, ingatlan

A kiürítés foganatosítása esetére a kiüríteni kért ingatlanban található ingóságok elhelyezéséről a kiürítést kérőnek kell gondoskodni, természetesen az önkényes lakásfoglaló költségére. A minden kellékkel felszerelt kérelem esetén a határozatot 5 munkanapon belül hozza meg a bíróság. Ha a határozatot meghozta a bíróság, akkor a végrehajtónál a kiürítés költségeit kell megelőlegezni és ezt követően indul a kiürítés. Végrehajtó három napon belül intézkedik. Először kézbesíti a végrehajtható okiratot. Ezután 2 nap van az önkéntes teljesítésre.

Ide kattintva visszanézhető a Jogász összes korábbi adása videotárunkból!

Miről szól a Jogász?

A Jogász kéthetente hétfőn jelentkezik új adással a FIX TV képernyőjén 21 óra 10 perctől! Tanácsadó műsor, melyben állandó szakértőnk, dr. Wertán Balázs hívja fel a figyelmet arra, hogy mire figyeljünk szerződéskötéskor, illetve válaszol a nézők konkrét kérdéseire is.

Reklám